Vlag uit in Oostwijk:

Buurt gered van sloopkogel en oud-huurders mogen terugkeren

In de Koedijkse buurt Oostwijk hangt de vlag uit: alle 38 vooroorlogse sociale huurwoningen blijven bestaan. Goed nieuws voor de bewoners, die acties organiseerden om hun huis te behouden. “Ik kon het niet geloven en ben enorm opgelucht dat de woningen intact blijven”, aldus Nel Ruig van de bewonerscommissie.


Oostwijk is een historisch en nostalgisch buurtje in het Noord Hollandse Koedijk.

Het dorp Koedijk ligt ten noorden van de Alkmaar langs het Noordhollandsch Kanaal. Koedijk is verdeeld tussen twee gemeenten. Alkmaar en Dijk en Waard. Oostwijk ligt in het Alkmaarse deel.

Van oorsprong is Koedijk ontwikkeld als lintdorp langs de Rekere, een riviertje dat in 1820 opging in het Noord-Hollands Kanaal. De dijk hoort bij de Westfriese Omringdijk die als provinciaal monument beschermd is.

Oostwijk was in 1920 de eerste dorpsuitbreiding. Het initiatief kwam van ‘Woningbouwvereniging Goed Wonen Koedijk’ die een jaar eerder werd opgericht. De bouw van de uiteindelijk 38 sociale huurwoningen gebeurde in verschillende fases. 

Het huidige Oostwijk bestaat uit twee straten:

  • Burg. W. Kooimanstraat. oneven nummers 1 t/m 31 en even nummers 2 t/m 20
  • Schoolstraat. oneven nummers 1 t/m 11 en aan de even kant de nummers 2 t/m 20

Aan het begin van de Burg. W. Kooimanstraat staan 3 koophuizen. Een daarvan was vroeger een winkel met woonhuis die later zijn samengevoegd.  

De overige 38 woningen in de kooimanstraat en schoolstraat zijn nog steeds sociale huurwoningen.

Aan de Schoolstraat 15 is openbare basisschool De Zandloper gevestigd. 

Naast Schoolstraat nummer 12 is de ingang van speeltuin De Jeugdhoek.