Brief Nieuwe (tijdelijke) bewoners

Aan de nieuwe bewoners van Oostwijk Koedijk

Datum 10-4-21

Beste nieuwe bewoners,

Ten eerste willen wij u als bewonerscommissie namens alle vaste bewoners in de straat, allen van harte welkom heten in onze mooie wijk met veel groen, mooie tuinen en een gezellige warme sfeer. Wij wensen u dan ook allemaal heel veel woonplezier!

Wij willen u ook in het kort op de hoogte brengen hoe het er voorstaat met de plannen die Woonwaard heeft met onze wijk.

Zoals u bekend is, wil Woonwaard onze woningen slopen en nieuw bouwen. Zij geven aan dat er vier scenario’s onderzocht zijn maar dat sloop/nieuwbouw de enige financieel haalbare optie is en er geen andere mogelijkheid is voor onze wijk.

Wij als bewonerscommissie en de bewoners, hebben Woonwaard meerdere malen gevraagd naar de uitwerking van de vier onderzochte scenario’s, zo ook de financiële uitkomst daarvan, omdat zij zelf aangeven dat sloop/ nieuwbouw financieel de beste uitkomst is. Helaas heeft Woonwaard tot op heden geen openheid van zaken gegeven en blijven bij hun standpunt dat sloop/nieuwbouw de enige optie is.

Daarom hebben wij in overleg en met hulp van meerdere deskundigen en de Woonbond een plan opgesteld dat wij aan Woonwaard hebben gepresenteerd. Een plan voor het behoud van Oostwijk met als titel “Oostwijk is Goud Waard, behalve als je het sloopt”.

 Ons plan in het kort: laat de huizen staan, laat de huurders huren, verkoop leegstaande en leegkomende woningen en koop van de opbrengst elders in Alkmaar grond voor 200 a 250 sociale huurwoningen. Als je de 38 woningen in Oostwijk op termijn verkoopt levert dat namelijk ca.9 miljoen euro op. Ons plan is (financieel) veel slimmer dan dat van Woonwaard, het levert veel meer grond voor nieuwbouw op, het is eenvoudiger en socialer. En de 38 huizen blijven gewoon bestaan.

Een plan met toekomst voor onze woningen, het allereerste sociale huurwoning wijkje wat ooit achter de dijk is gebouwd, ons Oostwijk! Wij zijn net zo trots op het plan als op Oostwijk zelf.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat Woonwaard dat niet wil.

Inmiddels zijn we nog steeds in overleg met Woonwaard en hebben we ook gevraagd nogmaals te kijken naar de 8 nieuwere woningen in de Schoolstraat. Deze zijn 12 jaar terug nog volledig gerenoveerd en voldoen aan Label B. Er mankeert eigenlijk niets aan.  Woonwaard onderzoekt nu opnieuw waarom deze woningen niet gewoon kunnen blijven staan. Woonwaard was daar twee maanden geleden positief over (wij natuurlijk ook), maar het onderzoek loopt nog steeds.  Wonderlijk, maar volgens on kan het niet anders dan dat deze acht woningen in ieder geval blijven staan. Al was het maar omdat ze een verkoopwaarde van 300.00 euro per stuk hebben.

Tevens loopt er nog een onderzoek betreffende vier woningen met aangebouwde koolschuren in de Burg. W. Kooimanstraat om te kijken of deze een monumentenstatus zouden kunnen krijgen. Als dat gebeurt komt het sloopplan van Woonwaard natuurlijk weer in een heel ander daglicht te staan. Over een maand of twee zou hierover duidelijkheid moeten komen.

Kortom, Wij zijn nog steeds druk bezig met het behoud van onze woningen en willen u daarom ook hiervan op de hoogte houden.

Heeft u nog vragen, of ideeën, dan kunt u terecht bij onderstaande bewonerscommissieleden.

De bewonerscommissie Oostwijk:

Marc en Nel Ruig Burg. W. Kooimanstraat 25,

José Blaauboer Schoolstraat 11,

Ruud en Ria Slikker Burg. W. Kooimanstraat 9

Edith IJfs Burg. W. Kooimanstraat 12

Dirk Haringhuizen Schoolstraat 20,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *