Boekje over het Oostwijk

Artikel in het Alkmaars Nieuwsblad. De historische verenigingen van Koedijk, Alkmaar en de Bond Heemschut nemen het opnieuw op voor Het Oostwijk, het vooroorlogse buurtje dat door sloop wordt bedreigd. Deze week verschijnt het boekje waarin de ontstaansgeschiedenis van Het Oostwijk is beschreven. Een cultuurhistorisch verhaal over bewoners, vaartuinders en het begin van de volkshuisvesting. Het verhaal speelt zich vooral af in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.