Geen hulp van gemeente voor Oostwijk

Oostwijk bestaat uit 30 woningen gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw plus acht vergelijkbare woningen van kort na de oorlog.

Oostwijk bestaat uit 30 woningen gebouwd in de jaren twintig van de vorige eeuw plus acht vergelijkbare woningen van kort na de oorlog. Alkmaars Nieuwsblad 29-12-2022

ALKMAAR – In reactie op de schriftelijke vragen van de Socialistische Partij (SP) heeft het Alkmaarse college laten weten de bewoners van de Koedijkse wijk Oostwijk niet te kunnen helpen. Dit vanwege de landelijke Leegstandwet. Het college vindt daarbij dat de woningcorporatie Woonwaard weloverwogen keuzes heeft gemaakt.

Leegstandswet belemmert inmenging gemeente

“De vergunning voor de tijdelijke verhuur van de leegstaande woningen is verleend op grond van de landelijke Leegstandswet,” schrijft het college in het antwoord op de vragen van de SP. Op grond van die wet is het volgens het college niet mogelijk om een afgegeven vergunning te verlengen. De gemeente heeft daarbij geen positie om de woningen op een andere manier te verhuren. Daarmee blijven de achttien huurders van de anti-kraakwoningen in Oostwijk overgeleverd aan de welwillendheid van hun woningbouwcorporatie. Volgens het college onderzoekt Woonwaard nog of zij mogelijkheden ziet om (een deel van) de tijdelijke bewoners nog langer in de woningen te kunnen laten wonen zolang nog geen uitvoering aan het plan gegeven wordt. 

Gesprek met Woonwaard

Wethouder Iterson Scholten heeft namens het college nog gesprekken gehad met de directie van Woonwaard en deze heeft uitgelegd waarom zij tot deze keuze is gekomen. Woonwaard heeft in die gesprekken aangegeven nog bezig te zijn met de uitwerking van het plan waarbij zowel verkoop, voorlopige verhuur en blijvende verhuur zijn opgenomen. Woonwaard zal het college nog nader gaan informeren over de uitgangspunten die zij hierbij zal hanteren, bijvoorbeeld wie er voor huur en koop in aanmerking komen en in welke staat de woningen worden verkocht en onder welke voorwaarden. Hoewel het college van Burgemeester en Wethouders in zijn algemeenheid niet voor verkoop van woningen van woningcorporaties is, omdat zij belang hecht aan het behoud van de voorraad van sociale huurwoningen, is er in het geval van Oostwijk sprake van een langer proces waarin verschillende opties getekend, berekend en afgewogen zijn. Woonwaard heeft ervoor gekozen om haar financiële inspanningen anders in de sociale voorraad te zetten. Het college is van mening dat Woonwaard daarin een weloverwogen keuze heeft gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *