Persbericht: Open brief

AAN DE MENSEN VAN WOONWAARD

Woonwaard heeft zich voorgenomen om het vooroorlogse buurtje Oostwijk in Koedijk te slopen. Dat is een onherstelbare en voor de volkshuisvesting kostbare vergissing.

Oostwijk bestaat uit 38 sociale huurwoningen. Daarvan dateren er 30 uit de jaren ’20, die verdienen een verbeterbeurt, en acht van na de oorlog. Aan die acht mankeert niets.

Verhuurder Woonwaard wil alle 38 woningen slopen om er mogelijk 63 nieuwe sociale huurwoningen voor terug te bouwen.

Wij vinden het mooi dat Woonwaard 63 nieuwe woningen wil bouwen, maar begrijpen niet waarom dat nou precies moet op een plek waar onze 38 geliefde én waardevolle woningen staan. Woonwaard vindt ze te slecht om ze als huurwoning te blijven exploiteren, maar zo slecht zijn ze niet en de verkoopwaarde ervan is getaxeerd op gemiddeld ruim 250.000 euro; samen 9,5 miljoen euro!  De bewoners lijkt het daarom veel logischer om de woningen te verkopen. Dat levert Woonwaard 9,5 miljoen op en de 38 huizen gaan een mooi tweede leven als koopwoning tegemoet. Bij sloop gooit Woonwaard 9,5 miljoen weg én zijn we al die 38 huizen kwijt.

Er staan er al 13 leeg. Die kunnen meteen verkocht worden. De andere woningen kunnen verhuurd blijven en verkocht worden als de huurder verhuist. Binnen 15 jaar zullen die ook praktisch allemaal verkocht zijn.

Het plan van de bewoners kent alleen maar voordelen:

  • Voor hetzelfde geld dat Woonwaard wil uitgeven voor 63 sociale huurwoningen in Oostwijk kan ze net goed en net zo veel nieuwe woningen elders realiseren.
  • Behoud van 38 huizen met mooie tuinen voor mensen die blij zijn met een  betaalbare koopwoning waar ze zelf het nodige aan kunnen verbeteren.
  • Het behoud van een heerlijke buurt met een hechte sociale structuur en een unieke (bouw)historie. Dé identiteit van Koedijk!
  • De huidige huurders kunnen op hun geliefde plek blijven en iedereen wordt een hoop trammelant bespaard.
  • Plus zo’n 9 miljoen extra aan volkshuisvestelijk kapitaal waarmee Woonwaard prachtige dingen kan doen. Bijvoorbeeld (dure) grond/positie kopen voor nog eens zo’n 200 sociale huurwoningen elders in de stad. Of 5.000 van haar huurwoningen gratis voorzien van 6 zonnepanelen. Dat scheelt de huurders 27 euro per maand.

Woonwaard erkent onze becijferingen en beaamt ook dat zij op haar manier zo’n 9 miljoen weggooit.  

Het enige argument dat Woonwaard geeft om per sé in Oostwijk te willen bouwen is dat verkoop … “Het einde zou betekenen van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in dit deel van Koedijk.” Dat schrijft zij aan de gemeenteraad.

En ook dat is onzin. In dit deel van Koedijk staan bijna 300 woningen waarvan 218 sociale huurwoningen van Woonwaard. Dat is 75% sociale huur!

Het sloopbesluit van Woonwaard is gewoon ondoordacht en heeft alleen maar nadelen. Waarom de corporatie daar dan toch zo krampachtig aan vasthoudt is ons een raadsel.

We weten wel, dat als dit doorgaat, het overgrote deel van bewoners van Oostwijk ongelukkig wordt gemaakt en dat de vele woningzoekenden in Alkmaarse veel tekort wordt gedaan. Dus beste mensen van Woonwaard, keer alsjeblieft op je schreden terug.

DE BEWONERSCOMMISSIE OOSTWIJK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *