Programmastudie renovatie mogelijkheden Oostwijk in Koedijk

Aan het begin van de 20ste eeuw vonden de eerste grote (stads)uitbreidingen in Nederland plaats. Het was het begin van de sociale woningbouw met de opkomst van tuindorpen, gebouwd in een duidelijk herkenbare stedenbouwkundige structuur. Nu honderd jaar later worden deze buurten veelal nog steeds gewaardeerd vanwege dit ontwerp, maar ook door de sterke sociale cohesie die er vaak aanwezig is. Echter liggen er ook de nodige uitdagingen, met name op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en wooncomfort. Zowel woningeigenaren, bewoners en professionals buigen zich regelmatig over de vraag hoe deze buurten een duurzame toekomst kunnen krijgen waarbij de kwaliteiten van de buurt niet verloren gaan.
 
In Koedijk ligt Oostdijk, zo’n typisch vooroorlogs buurtje met de nodige bijzondere eigenschappen. In de jaren ’20 gebouwd als kleine dorpsuitbreiding achter de dijk, haaks op het riviertje de Rekere dat nu onderdeel is van het Noord-Hollands Kanaal. De in totaal 30 woningen liggen op diepe percelen, waarbij een aantal achtertuinen direct grenzen aan het water. Het ritme van de tweekappers is karakteristiek voor het straatbeeld. De architectuur is zeer sober te noemen, waarbij de variatie in kapvormen (zadeldaken, mansardedaken en topgevels) in het oog springt. Een deel van de woningen beschikt aan de achterzijde over zogenaamde koolschuren die dienden als opslag voor de koolteelt uit de regio. Deze koolschuren zijn uniek in Nederland en dit maakt de Oostwijk bijzonder. Het buurtje kent ook de nodige aandachtspunten: de vooroorlogse woningen zijn toe aan het nodige onderhoud, maar lopen vooral achter op het gebied van wooncomfort (binnenklimaat en duurzaamheid). BouwhulpGroep is gevraagd om samen met de eigenaar (woningcorporatie Woonwaard uit Alkmaar) én de bewoners de renovatiemogelijkheden van de woningen te onderzoeken en inhoudelijk vorm te geven tot een programma.
 
Samen met bewoners en corporatie is de huidige kwaliteit van de Oostwijk vastgesteld. Wat maakt de buurt bijzonder, waar liggen de kwaliteiten en wat zijn juist de aandachtspunten? Daarbij is integraal naar de opgave gekeken: onderdelen als uitstraling, plattegrondindeling en (bouw)techniek zijn de revue gepasseerd. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk vertrekpunt voor de ontwikkeling van twee renovatiescenario’s. Eén gericht op de korte termijn en één op de middellange termijn, met daarbij passende ambities op het gebied van levensduurverlenging, woonkwaliteit en duurzaamheid. Vervolgens heeft BouwhulpGroep de beide scenario’s uitgewerkt, ook financieel. In een eerder stadium zijn door de corporatie al andere toekomstmogelijkheden voor Oostwijk verkend. Met de programmastudie als resultaat, zijn er nu aanvullende ‘bouwstenen’ beschikbaar gekomen voor de aanpak van Oostwijk. En is het mogelijk om gezamenlijk met bewoners een breed gedragen visie te gaan vormen voor de toekomst van de buurt.

Bron: Bouwhulp.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *