Sloop versus verkoop van 38 woningen in Oostwijk

De gevolgen voor het milieu

Woonwaard heeft het milieu en klimaatbeleid hoog in het vaandel. Een belangrijke reden van Woonwaard om te kiezen voor sloop van de 38 woningen in Oostwijk is dan ook de gebrekkige energetische kwaliteit daarvan. De bewonerscommissie stelt echter voor om de woningen te verkopen.

In dat licht vergelijken we het milieueffect van sloop versus verkoop van de 38 woningen, uitgedrukt in CO2-uitstoot.

Gegevens vooraf (bron: Milieu Centraal)

 • Het huishoudelijk energieverbruik (verwarming, koken, elektrische apparaten enz.) geeft een uitstoot van gemiddeld 3.800 kg CO2 per huishouden per jaar.
 • Het gemiddelde energieverbruik in Oostwijk komt met het landelijke gemiddelde overeen. (bron: enquête onder de bewoners).
 • Verkoop van de 38 woningen levert Woonwaard netto 8 miljoen euro op.
 • Het aanbrengen van 6 zonnepanelen op een woning kost 1.800 euro, levert 1.400 KwH per jaar op en bespaart aan CO2-uitstoot 645 kg per jaar.

Milieu effect uitgedrukt in minder CO2-uitstoot

Bij sloop

 • Het slopen van de 38 woningen en het omzetten daarvan in nieuwe CO2-neutrale woningen vermindert de CO2-uitstoot met 38 x 3.800 = 144.400 kg CO2 per jaar

Bij verkoop

 • Van de 9 miljoen euro opbrengst uit de verkoop kan Woonwaard 9.000.000 : 1.800 = 5.000 woningen van 6 zonnepanelen voorzien.
 • Daarmee vermindert de CO2-uitstoot met 5.000 x 645 = 3.225.000 kg CO2 per jaar

Conclusie: het positieve effect voor het milieu is bij verkoop 22 x groter dan bij sloop.

Daarnaast wordt de energierekening voor 5.000 huurders  27 euro per maand lager. Een woonlastenverlaging voor deze Alkmaarse huurders van ruim 1,6 miljoen euro op jaarbasis

Bovendien: ‘Niets is zo duurzaam als een monument’

Dat is de titel van een essay van dr. Ir. Paul Meurs waarin hij betoogt:

 • Dat de nul-op-de-meter-industrie ten onrechte leidt tot de sloop van complete woonwijken
 • Dat bestaande bouw niet op nieuwbouwnormen is berekend en vraagt om een specifieke benadering
 • Dat oude buurten bij uitstek bijdragen aan sociale duurzaamheid en identiteit
 • Dat verduurzaming van de bestaande voorraad begint met de liefde en affiniteit voor ons leefomgeving
 • Dat het nodig is om af te kicken van de nieuwbouwreflex, te oefenen met het bespelen van bestaande gebouwen én dat voor verduurzaming van de bestaande voorraad ons gezond verstand voorop moet staan.
 • En dat niets zo anti-circulair en weinig duurzaam is als slopen

Het volgende is ook interessant om te lezen: