Wooncorporatie Woonwaard blinkt niet uit in transparantie

Bewonerscommissie Het Oostwijk

Tekst en beeld Hans Petit- Coedijkckerban April 2021

Ruud Slikker en Dirk Haringhuizen vertelden in de Coedijcker Ban van oktober 2020 over de plannen van woningbouwvereniging Woonwaard om de woningen van Het Oostwijk te slopen en er nieuwe woningen te bouwen. In dat interview was de toon van de bewonerscommissie nog redelijk mild, nu een half jaar later is de die toon veranderd. De manier waarop Woonwaard met de belangen van de bewoners omgaat, is naar de mening van de bewonerscommissie onbehoorlijk en op zijn zachts gezegd frustrerend.

Ruud en Dirk zijn teleurgesteld over de manier waarop Woonwaard omgaat met de bewonerscommissie. “De bewonerscommissie heeft zich van het begin af aan coöperatief opgesteld. Wij denken dat renovatie van de huizen en verkoop van de leegstaande gerenoveerde huizen  de beste oplossing is. Beter dan sloop van de wijk. Het Oostwijk blijft bestaan, de huidige bewoners kunnen blijven wonen in de omgeving waar ze zich thuis voelen. Met het geld van de verkoop van de nieuwe woningen kan Woonwaard elders energie-neutrale woningen bouwen. De huizen zijn op zich nog goed. Je kunt ze volgens deskundigen zo renoveren, dat ze voldoen aan het energielabel B. Het enige antwoord dat we van Woonwaard krijgen is dat ze ons begrijpen, maar in alle gesprekken wordt duidelijk dat het zogenaamde begrip geen invloed heeft op de besluitvorming. Woonwaard wil 23 eengezinswoningen en 40 appartementen die voldoen aan het energielabel A ++++ bouwen met daarbij 82 parkeerplaatsen.”.

Verkeerde informatie

De bewonerscommissie is erachter gekomen, dat Woonwaard in de brief waarin de sloopvergunning bij de gemeente Alkmaar is aangevraagd, onjuiste informatie stond. Woonwaard schrijft aan de gemeente, dat de plannen in goed overleg met de bewoners tot stand zijn gekomen. Dat is onjuist. Er is helemaal geen sprake van goed overleg. Het zou van openheid én fatsoen getuigen als Woonwaard de bewonerscommissie een afschrift van de bewuste brief had gestuurd. Dat deden ze niet.

Gemeenteraadsfracties

De bewonerscommissie heeft inmiddels gesproken met verschillende gemeenteraadsleden. Het is nog erg onduidelijk of de fracties iets willen of kunnen doen voor de bewoners van Het Oostwijk.

Sterfhuisconstructie

Volgens de bewonerscommissie doet Woonwaard er alles aan om het wonen in Het Oostwijk zo onaangenaam mogelijk te maken. Van de 38 woningen zijn er op dit moment nog 21 bewoond. Lege woningen worden niet meer toegewezen aan woningzoekenden. Daarmee creëert de wooncorporatie bewust een spookwijk. “Er wordt geen rekening gehouden met de bewoners die letterlijk ziek worden van het beleid van Woonwaard”, aldus Ruud en Dirk.

Vier ijzers in het vuur

Ondanks de houding van de wooncorporatie hebben de bewoners hoop dat de sloopplannen van tafel gaan.

Die hoop is gebaseerd op:

1. De historische verenigingen van Koedijk en Alkmaar en de Erfgoedvereniging Heemschut hebben de gemeente verzocht een beschermende status te verlenen aan het Oostwijk.

2. De gemeenteraad, die de sloopvergunning zou kunnen afwijzen onder andere op grond van een onvoldoende democratisch proces.

3. In de Schoolstraat zijn twaalf jaar geleden acht woningen gerenoveerd. Het zou kapitaalvernietiging zijn, om deze woningen nu te slopen. Woonwaard laat een extern bureau de staat van deze woningen onderzoeken. Als deze woningen niet gesloopt worden, betekent dat een streep door de huidige plannen.

4. In de nieuwbouwplannen gaat Woonwaard ervan uit dat ze de grond van de Speeltuinvereniging kunnen gebruiken. De Speeltuinvereniging is niet van plan om de (eigen) grond af te staan aan Woonwaard. Ook dat betekent dat de huidige plannen niet door zouden kunnen gaan.

Sociaal plan

De bewonerscommissie wil heel graag, dat de nieuwbouwplannen van tafel gaan en worden vervangen door de renovatie- en verkoop van de woningen. Mocht die wens onverhoopt niet in vervulling gaan, dan zullen bewoners moeten verhuizen, al dan niet tijdelijk. Om dat goed te regelen is de wooncorporatie verplicht om een sociaal plan op te stellen. Daarin worden onder andere zaken zoals een bijdrage in de verhuis- en herinrichtingskosten geregeld.

De bewonerscommissie heeft samen met de Woonbond een ambitieus sociaal plan aan Woonwaard voorgelegd. In het sociaal plan wordt gepleit voor een goede regeling met de bewoners. De reactie van de wooncorporatie was niet een uitnodiging om het voorstel te komen bespreken, maar de mededeling dat er een advocaat zal worden ingeschakeld. Niet gewoon met elkaar onderhandelen maar meteen de juridische weg zoeken. Onbegrijpelijk vinden Dirk en Ruud.

Tot slot

De Coedijcker Ban heeft voor dit artikel geen hoor- en wederhoor toegepast. Het staat Woonwaard uiteraard vrij om contact met de Coedijcker Ban op te nemen om hun lezing met de lezers van de Coedijcker Ban te delen. De Coedijcker Ban hoopt overigens vurig dat de historisch belangrijke wijk voor ons dorp behouden blijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *