Woonwaard

1 juli 2022 Afgelopen jaren heeft er een intensief traject plaatsgevonden met de bewonerscommissie over de toekomst van de wijk. Renoveren, slopen of behouden? Al deze scenario’s zijn de revue gepasseerd.  

Begin juni 2022 heeft het B&W van gemeente Alkmaar een advies van de Welstands- en Monumentencommissie ontvangen om deze woningen een monumentstatus te geven. Naar verwachting zal voor de zomer hier een definitief besluit over komen. 

Behoud Oostwijk 

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de gemeente over de status van de wijk, hebben wij onze koers bepaald. Na het lezen en beoordelen van het advies geven wij ook de voorkeur aan behoud van deze wijk.

De cultuurhistorische waarde van Oostwijk weegt zwaarder dan het behoud van sociale huur voor de toekomst in deze wijk. Dit betekent dat wij hebben besloten op termijn de vrijkomende woningen geleidelijk te gaan verkopen. 

Onze bestaande huurders kunnen gewoon blijven huren. Ook voor de tijdelijke huurders verandert er voorlopig niets. Als een woning vrijkomt, zetten we die in de verkoop.

De betrokken (ex-) huurders zijn hier ook over geïnformeerd. De exacte invulling van de verkoop werken we in de komende periode verder uit. Zodra hier meer over bekend is, worden betrokkenen direct geïnformeerd. 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht geïnteresseerd zijn in het kopen van een woning, dan heeft het geen zin om daar contact met Woonwaard over op te nemen. U kunt de website bijhouden voor verdere ontwikkelingen.

7 April 2022 Alkmaars Nieuwsblad

7 april 2022 Alkmaars Nieuwsblad

14 maart 2021 Woonwaard heeft in Oostwijk samen met de bewonerscommissie een nieuwe start gemaakt

Dit betekent dat de schets voor de nieuwbouwplannen die bewoners ontvingen niet langer het vertrekpunt is voor het overleg met de bewonerscommissie en de buurt.

De komende tijd bekijken we samen met de bewonerscommissie een aantal mogelijke toekomstscenario’s. We onderzoeken nu alleen nog de mogelijkheid van conserveren (opknappen) en renoveren (verbeteren) van de woningen. Dit doen we met hulp van de BouwhulpGroep. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

We willen het liefst in december 2021 of januari 2022 al een besluit nemen over de toekomst van alle woningen in Oostwijk. 

Behoud acht na-oorlogse woningen

Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de woningen, blijkt dat in ieder geval 8 van de 30 woningen behouden kunnen blijven voor de verhuur. Dit zijn de woningen aan de Schoolstraat met huisnummer 5,7,9,11,14,16,18 en 20.

De komende tijd bekijken we wat we gaan doen aan onderhoud of renovatie van deze woningen. We willen alle acht woningen na de verbeteringen weer zo snel mogelijk regulier verhuren.