Woonwaard

Woonwaard heeft maar een doel voor ogen. Dat is onze dorpswijk plat gooien en er een nieuwbouwwijk uit de grond stampen. Hierdoor zouden er ongeveer 20 huizen extra gebouwd kunnen worden en parkeerterreinen waar ruim 65% meer auto’s kunnen staan.

Van het begin af aan doet Woonwaard er alles aan om hun plan er door te drukken.

Enkele feiten:

Woonwaard zegt 4 verschillende scenario’s te hebben onderzocht

  1. Normaal onderhoud en doorverhuren
  2. Verkoop
  3. Renovatie
  4. Sloop-nieuwbouw

Normaal onderhoud en doorverhuren.
Sinds de overname in 2016 hebben zij de huizen niet onderhouden. Zo begon het schilderwerk aan de buitenkant er steeds slechter uit te zien. Ze keken ook niet naar de plannen van Ymere. Die zou bijvoorbeeld een aantal vloeren vervangen of bij sommige de douche opknappen. En dat terwijl wethouder Konijn op 15 oktober 2015 in een memo aan de gemeenteraad schrijft dat woonwaard de afspraken tussen Ymere en de huurders overneemt.

Verkoop.
Dit werd tijdens de eerste huisbezoeken al door sommige bewoners voorgesteld. Maar dat mocht niet zei Woonwaard.
Van wie niet? Er staat nergens dat het verboden is om sociale huurwoningen aan de bewoners te verkopen. Ze hebben inmiddels toegegeven dat ze dit niet onderzocht hebben.      

Renoveren
Goed Wonen en Ymere hadden al onderzocht dat renovatie mogelijk was. Een paar jaar later beweerd Woonwaard dat renoveren niet mogelijk is. De eisen die zij stellen zijn vergelijkbaar met die voor nieuwbouw. Vreemd dat ze die eisen niet stellen aan de huizen in de Alkmaarse wijk Oud-Rochdale. Daar staan huizen die exact hetzelfde zijn als in Oostwijk, ze zijn zelfs nog ouder. Volgens een artikel in de Alkmaarse Courant gaan ze die wel renoveren en verduurzamen. Wat opvalt in hun jaarverslag van 2018 (pagina 19) is dat ze in Oud-Rochdale alleen onderzoek hebben gedaan naar renovatie, van sloop is daar geen sprake geweest. In datzelfde jaarverslag staat dat ze in Oostwijk wel onderzoek naar sloop/nieuwbouw hebben gedaan en naar renoveren. Over normaal onderhoud of verkoop wordt niets geschreven.

Woonwaard zegt dat ze naar de wensen van de bewoners heeft geluisterd

Als Woonwaard echt geluisterd had dan zouden ze moeten weten dat het merendeel van de bewoners tegen sloop is. Woonwaard heeft zelfs nog nooit een draagvlakmeting gehouden. 70% van de bewoners moet het namelijk eens moet zijn de sloopplannen.