Woonwaard

7 April 2022 Alkmaars Nieuwsblad

7 april 2022 Alkmaars Nieuwsblad

14 maart 2021 Woonwaard heeft in Oostwijk samen met de bewonerscommissie een nieuwe start gemaakt

Dit betekent dat de schets voor de nieuwbouwplannen die bewoners ontvingen niet langer het vertrekpunt is voor het overleg met de bewonerscommissie en de buurt.

De komende tijd bekijken we samen met de bewonerscommissie een aantal mogelijke toekomstscenario’s. We onderzoeken nu alleen nog de mogelijkheid van conserveren (opknappen) en renoveren (verbeteren) van de woningen. Dit doen we met hulp van de BouwhulpGroep. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend.

We willen het liefst in december 2021 of januari 2022 al een besluit nemen over de toekomst van alle woningen in Oostwijk. 

Behoud acht na-oorlogse woningen

Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de woningen, blijkt dat in ieder geval 8 van de 30 woningen behouden kunnen blijven voor de verhuur. Dit zijn de woningen aan de Schoolstraat met huisnummer 5,7,9,11,14,16,18 en 20.

De komende tijd bekijken we wat we gaan doen aan onderhoud of renovatie van deze woningen. We willen alle acht woningen na de verbeteringen weer zo snel mogelijk regulier verhuren.